Hvem og hvad er Danske Fodboldfans?

Danske Fodboldfans (DFF) er en interesse og netværks organisation for fodbold fanklubber, fangrupperinger og fodboldfans i Danmark. Foreningen er stiftet i 2003 på fundamentet af “Superligaens Fanklub Forening”.

Formål og betingelser

Det er DFF opgave og formål, at være et talerør for de danske fodboldfans og arbejde for, at skabe bedre rammer og vilkår for de mange tusinde, der uge efter uge, måned efter måned, år efter år, er med til, at sikre den flotte kulisse omkring dansk fodbold. DFF skal bistå sine medlemmer med rådgivning, udvikling af netværk og erfaringsudveksling mellem medlemmerne.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den vælger en bestyrelse som udgør foreningens daglige ledelse. Hver medlemsforening har en DFF kontaktperson som er bindeled til medlemsforeningen. Det er DFF kontaktpersoner som koordinerer de fælles aktiviteter. Det er blandet andet tilmelding til Fair Fans Cup (inde-dm), fanseminar, og fælles events.

For at opnå medlemskab i DFF skal en fanklub eller fangruppering være anerkendt af moderklubben, have mindst 25 betalende medlemmer og i øvrigt kunne tilslutte sig de værdier som samarbejdet hviler på. Det vil sige ingen vold, hærværk, racisme og eller andre aktiviteter som kan bringe spillet, klubben eller holdet i miskredit.

I 2023 blev det muligt for privatpersoner at melde sig ind som støttemedlemmer i DFF.

DFFs vedtægter kan læses her.

DFF’s etiske kodeks:

  • Vi accepterer ikke diskrimination af nogen art (etnicitet, handicap, religion, køn, seksuel orientering eller alder)
  • Vi er imod vold af enhver art
  • Vi går ind for at fremme den positive fodbold fankultur, herunder værdier som fair play og Good Hosting

Fanseminar

Hvert år arrangerer DFF et fanseminar for medlemmerne. Det foregår over en weekend og har til formål, at give medlemmerne en øget indsigt og større kendskab til, hvordan man kan udvikle sin fanklub. Seminariet er også en god anledning for medlemmerne til at få talt sammen om de erfaringer og problemstillinger som præger det daglige arbejde. Programmet er tilrettelagt sådan at aktuelle emner der vedrører medlemmerne virke, muligheder eller rettigheder medtages. Her er der tid til, at diskutere initiativer som ”hooligan registre” og mandagskampe. Arrangementet er gratis og foregår i vinterpausen.

Fair Fans Cup – Danmarksmesterskaber i fanklub fodbold

DFF er ansvarlig for afviklingen af den årlige indendørs fodbold turnering. Stævnet arrangeres af et eller flere medlemmer og foregår på skift i forskellige landsdele. Alle fanklubberne inviteres til at stille med hold i en uhøjtidelig turnering af bekymrende sportslig kvalitet, men med stor social værdi. Det hele slutter som altid med præmie overrækkelse og en god fest.

Hvem er medlem

DFF repræsenterer flere end 50.000 fodboldfans fra fanklubber og fangrupperinger i de 4 øverste rækker. De seneste medlemmer er De Grønne fra Næstved. De som ikke er medlemmer i fanklubber/fangrupperinger som er tilknyttet DFF, eller udøver sin aktivitet udenfor denne, har DFF ingen forpligtelser overfor.

Kontaktinformation

Bestyrelsen i Danske Fodboldfans udgøres pr. 21.01.2024 af
Formand Christian Kokholm Rothmann (AaB Support Club)
Næstformand Sarah Agerklint (Brøndby Support)
Bestyrelsesmedlem Katinka Riess-Knudsen (FCK Fanclub)
Bestyrelsesmedlem Gert B. Frandsen (The Crazy Reds – VB)
Bestyrelsesmedlem Lis W Hansen (Silkeborg SIFosis)
Bestyrelsesmedlem Line Hartmann-Weiegang (De Stribede – Odense)
Bestyrelsesmedlem Christian Thomsen (FCK Fanclub).

da_DKDansk