Dag: 29. marts 2024

Danske Fodboldfans startede som en organisation for de officielle fanklubber, men henover årene har vi åbnet for at fangrupperinger også kunne blive medlemmer, ligesom vi åbnede for at der kunne være flere medlemmer fra hver klub for at afspejle billedet af et fanmiljø der ikke kun består af officielle fanklubber, men også fangrupperinger og at der er flere grupperinger i hver klubs fanmiljø. De senere år har vi observeret flere enkeltpersoner deltage i den fanpolitiske debat, sætte deres aftryk på debatten og udviklingen, og det ønsker vi også afspejles blandt vores medlemmer. For hvis det kun er fanklubber og fangrupperinger, der kan deltage i arbejdet under Danske Fodboldfans, og kun de der kan deltage i debatter og arrangementer hos os, afskærer vi os også fra vigtige stemmer ude i det danske fanmiljø. De aktive stemmer kan selvfølgelige søge indflydelse gennem fanklubberne og fangrupperingerne, men der kan potentielt også være lang vej ind før man når til Danske Fodboldfans og det nationale niveau. Derfor valgte vi sidste år at ændre i vores vedtægter således, at vi kan optage enkeltpersoner som støttemedlemmer i Danske Fodboldfans.Vi har brugt det seneste år på at debattere og afklare hvordan vi helt lavpraktisk skulle gå fra at håndtere få organisationer til at håndtere organisationer og privatpersoner, samt understøtte de forskellige krav der ligger her rent administrativt. Vi ønskede at gøre det nemt at blive støttemedlem, hvor organisationer går igennem en godkendelsesproces. Vi ønskede at gøre det nemt at betale på anden måde en med en klassisk faktura, og vi ønskede at gøre det administrativt nemt for os.  Her et år senere har vi fundet et godt system til vores forskellige krav, og er derfor endelig klar til at modtage nye medlemmer. Du kan melde dig ind her: Bliv medlem | Danske Fodboldfans (DFF) (mento.club) Hvorfor skal du være støttemedlem? Med et støttemedlemskab er du først og fremmest med til at støtte det fanpolitiske arbejde, som Danske Fodboldfans arbejder med. Det er bl.a. at påvirke politikere og politiet gennem bl.a. Justitsministeriets dialogforum og vores generelle samarbejde med NFIP og Rigspolitiet. Du kan læse mere om vores arbejde i vores artikler på hjemmesiden. Du vil få adgang til at deltage i Danske Fodboldfans arrangementer på lige vilkår som de fanklubber og fangrupperinger, der er medlem. Du kan blandt andet deltage i Danske Fodboldfans årlige Seminar, hvor fodboldfans fra hele landet samles og debatterer aktuelle emner og problematikker. Som støttemedlem har du ret til at deltage i den årlige generalforsamling, dog har støttemedlemmer ikke stemmeret til generalforsamlingen. Et støttemedlemskab af Danske Fodboldfans koster blot 150 kr. om året. Du kan melde dig ind her: Bliv medlem | Danske Fodboldfans (DFF) (mento.club) Støttemedlemskab af FanNetværket for Kvinder Du har også mulighed for at blive støttemedlem hos FanNetværket for Kvinder, som er et netværk for kvindelige fodboldfans, der arbejder for at få flere kvinder på tribunerne, sikre at de føler sig trygge og bl.a. arbejder for inklusion i indretningen af tribunerne, samt mange flere projekter. FanNetværket for Kvinder er organiseret under Danske Fodboldfans, men kører som en selvstændig enhed. Du har mulighed for at støtte deres arbejde, uanset dit køn. Et støttemedlemskab af FanNetværket for Kvinder koster 75 kr. om året.Du kan melde dig ind her: Bliv medlem | Danske Fodboldfans (DFF) (mento.club) Vil du både være støttemedlem af Danske Fodboldfans og FanNetværket for Kvinder, skal du først melde dig ind og vælge en af ovenstående. Derefter skal du desværre sende os en mail på info@fairfans.dk og så sætter vi det andet medlemskab på. Ønsker en forening/gruppe at ansøge om medlemskab kan det gøres ved at skrive til DFFs bestyrelse på bestyrelsen@fairfans.dk – du kan også læse mere om vores kontingentsatser på: https://fairfans.dk/kontakt-dff/bliv_medlem/

da_DKDansk