Tag: covid-19

I sidste uge skød Divisionsforeningen, DBU og klubberne gang i en kampagne for at vende tilbage til Superligaordningen og få flere fans på stadion. Danske Fodboldfans var klar med opbakning. Vi havde håbet, at oplysningskampagnen og opmærksomheden var nok til at få politikerne på Christiansborg til at tage affære. Men ak! Indtil videre er der ikke udsigt til en tilbagevenden til Superligaordningen. Derfor skyder Danske Fodboldfans gang i næste del af kampen – og vi har brug for hjælp fra alle jer der elsker fodbold! Fraværet af respons fra beslutningstagerne har stået som en torn i øjet på os. At regeringen og deres støttepartiers beslutning om ikke at tage imod Divisionsforeningen og F.C. Københavns invitation til ved selvsyn at opleve Superligaordningen og blive klogere på, hvordan COVID-19 håndteres ude i den virkelige verden, bliver hos os derfor modtaget som om at politikerne nægter at lade fornuften sejre og lovgive ud fra den bedst mulige viden. Hulu bulu – beslutningstagere hvor er I henne? Når hverken Kulturminister Joy Mogensen, eller Sundhed- og ældreminister Magnus Heunicke, har ønsket at udtale sig i denne sag, så har vi været nødsaget til at få et indblik i Regeringens beslutningsproces fra Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet. Direkte adspurgt om hvorfor Tivoli og øvrige forlystelsesparker kan lukke væsentligt flere ind end det tillades på stadions, svarer ordføreren, at det skyldes at “de har et større areal gæsterne kan boltre sig på”. Det synes vi naturligvis er et yderst godt argument, for under en pandemi som COVID-19 giver det mening at antallet af personer, der kan opholde sig indenfor et givent område er bestemt af området størrelse, for at sikre god afstand mellem personer og derved minimere smitterisikoen. Vi må dog i denne forbindelse minde ordføreren om, at ikke alle stadion har den samme størrelse, derfor anser vi ordførerens argumentation for at stride direkte imod regeringens restriktioner, som netop ikke tager hensyn til de fysiske rammer på et fodboldstadion. Fodboldklubber er altså underlagt den samme begrænsning på 500 tilstedeværende (ikke 500 tilskuere), uanset om de spiller på bane 1 i den lokale serieklub eller på et stadion med flere tusinde pladser. På trods af at de tilstedeværende på stadion ellers har “et større areal de kan boltre sig på…” Ordførerens argumenter for fortsat at hindre klubberne i at afvikle kampe under Superligaordningen bærer i høj grad præg af, at ordføreren ikke har forstået, læst eller set det oplæg og den plan der er fremlagt i Superligaordningen, og som er godkendt af sundhedsmyndighederne. Der nævnes blandt andet adgang til boder, toiletter og indgang som kritiske punkter. Men som det fremgår i den fremlagte plan er disse begrænset til 500 personer (modsat hvad vi eksempelvis ser i forlystelsesparkerne), derudover beskrives det grundig i protokollerne, hvordan disse ‘kritiske punkter’ sikres både med afstand og hyppig rengøring. En plan som Divisionsforeningen har lavet en letforståelig info-film om, som selv politikere burde kunne forstå. Du kan selv se den her. Ideelt set burde vi som en frivillig forening ikke sidde og kunne belære en ordfører om så centrale og basale elementer i den afvikling som Superligaordningen foreslår, en ordning der koster dansk fodbold millioner for hver eneste uge den er suspenderet. Tidligere i dag har Kulturminister, Joy Mogensen, endelig udtalt sig til pressen. Dette er sket i et, kort, skriftligt svar til Ritzau, hvor Kulturministeren skriver at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke flere end 500 tilskuere ind til sportsbegivenheder og risikoen for superspreder begivenheder er for stor. Ligesom Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær, synes Kulturministeren også at være yderst dårligt klædt på til at udtale sig om Superligaordningen såvel som nuværende restriktioner. Da begrænsningen på de 500 inkluderer klubansatte, medier og anden personel til kampafviklingen. Derudover henvises der atter til risikoen for at superspreder begivenheder er for stor. Vi må her antage, at der igen refereres til kampen i Atalanta i februar. En kamp der altså blev afviklet i et andet land og uden de protokoller som er designet ud fra anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder. Hvis bare der var en minister eller anden beslutningstager, der kunne fremlægge de reelle og evidensbaserede argumenter der er for at fortsætte suspenderingen – men de er gået i flyverskjul og har sendt en ordfører og en minister uden den fornødne viden i byen, for at retfærdiggøre, hvad der blot synes at blive en dårligere og dårligere beslutning. At DBU, Divisionsforeningen og klubberne har lagt pres på politikerne har ikke givet det ønskede resultat. Når en klub som F.C. København inviterer politikerne på besøg, så bliver regeringen og dens støttepartier derhjemme. Et massivt pres på de sociale medier har ej heller lokket beslutningstagerne frem i lyset. Det er derfor at vi nu ser det nødvendigt at intensivere kampagnen og få aktiveret landets mange fodboldfans. Til alle fodboldfans – Vi har brug for jeres hjælp! Der er forsøgt med en oplysningskampagne, og enkelte politikere har lyttet, men vi skal have dem alle til at lytte, og vi skal have nogle svar. Vi opfordrer derfor alle fodboldfans til at kontakte deres folkevalgte repræsentanter og afkræve dem svar! Helt konkret ønsker vi svar på følgende spørgsmål: Hvor lavt skal smittetallet være for at Superligaordningen kan genindføres? Hvilke andre tiltag kan/skal fodboldklubberne tage for at Superligaordningen kan genindføres? Hvis arealet er bestemmende for det maksimale antal personer på blandt andet en bar, restaurant og forlystelsespark – hvorfor er det så ikke gældende for et fodboldstadion? Hvilken evidens ligger til grund for vurderingen af at afvikling af fodboldkampe under foreslået model bør klassificeres som potentielle superspreder begivenheder? Bolden er nu os jer, alle danske fodboldfans. Hjælp os med at kontakte de politikere, som er valgt ind i jeres område, og dermed sidder der med jeres mandat! Støtter de op om Superligaordningen, og hvis ikke – så afkræv dem svar på de spørgsmål vi har nævnt ovenfor. “Det er sjældent, at fans vi er enige på tværs af tilhørsforhold og tilgang til stadionoplevelsen Men politikerne er lykkedes med noget, som sjældent sker. De har samlet

Mens vi har set en større stigning i antallet af smittet og flere større arrangementer er blevet tvunget til at lukke, har fodbold, trods dagens nye restriktioner, fortsat gunstige forhold sammenlignet med andre større begivenheder. Det er vigtigt, at vi husker hvorfor – ellers kan fodbolden miste sin gunstige position. Fodbold er, lig mange mange andre store begivenheder, udfordret af virkeligheden vi befinder os i. Men med klare regler og en fælles forståelighed har vi rykket os utroligt langt, og fodbolden er på en række parametre langt foran det omkringliggende samfundet, et foregangsbillede, som resten af Europa kigger imod. De forholdsregler, der er indført, har betydet at der endnu ikke, os bekendt, er registreret et tilfælde, hvor fans har smittet hinanden COVID-19 til en fodboldkamp. Stigende smittetal får nu konsekvenser for enkelte klubber Myndighederne har i dag annonceret at tiltaget med afvikling af superligakampe med mere end 500 tilskuere suspenderes i 14 dage i hovedstadsområdet. Noget vi har modtaget med stor ærgrelse.  De danske forholdsregler og rammer til en sikker afvikling af fodboldkampe og større begivenheder med mere end 500 tilskuere har stået som et positivt eksempel for resten af samfundet og Europa. Fra mange af vores medfans har vi igen og igen hørt, at de føler sig mere sikre på stadion end i resten af samfundet. De danske fodboldklubber har i den grad taget ansvar og påtaget sig store omkostninger for at vi igen kan komme til fodbold. Der er naturligvis plads til forbedringer i forhold til at sikre, at alle regler overholdes fra ankomst til stadion til vi tager hjem igen, og det er vigtigt at alle klubber tager et ansvar for at kampene afvikles ens på tværs af landet. Tilstedeværelsen på stadion er ikke alene en del af det at være fans for rigtig mange af os. Det er også en af grundstenene i dansk fodbold både med hensyn til den fodboldmæssige oplevelse med også rent økonomisk for hjemmeholdet, dette i særlig høj grad hos klubberne der ikke er at finde landets bedste fodboldrække. At sikre den fortsatte adgang for tilskuere til dansk fodbold bør derfor være i alles interesse. Et fælles ansvar Det er vigtigt, at vi som fodboldfans undgår at give politikerne en anledning til at lukke yderligere ned for adgangen for tilskuere til fodboldkampe. For at sikre, at det fortsat er muligt for tilskuere til fodbold er det derfor vigtigt, at vi alle, særligt os som fans, gør vores ypperste til at sikre at regler efterleves. Vi har alle et fælles ansvar for at vi kan komme på stadion, også på søndag og om 1 måned.  Husk at din ageren de 6 andre dage har betydning for at vi alle kan komme på stadion om søndagen. Derfor husk at holde afstand, husk den gode håndhygiejne, vask hænder og brug håndsprit, både i supermarkedet, i bussen, på cafeen og i baren om lørdagen, så du er klar til stadion om søndagen.

en_GBEnglish (UK)