Afskaffelse af Divisionskort

Med blot få dage til sæsonstart har DFF erfaret, at de såkaldte divisionskort bliver afskaffet fra denne sæson. Det er klubberne i fællesskab blevet enige om. Dette tiltag er et stort anslag mod hele den rejsende fankultur og mod det danske fodboldprodukt. Divisionskort er udstedt af Divisions foreningen og de giver gratis adgang til liga- og divisionskampe landet over. Gennem mange år har danske fodboldklubber udlånt divisionskort til deres respektive fanklubber, som derefter omkostningsfrit har kunnet ombytte disse til billetter. Kortene er blevet brugt i forbindelse med udebanekampe rundt om i landet. Det har for fanklubberne været en væsentlig del af det produkt de tilbyder, at der har været salg af billetter i busserne. Men endnu vigtigere er det, at divisionskortene har været afgørende for fanklubberne i, at kunne tilbyde busture til konkurrencedygtige priser idet turene købt igennem de officielle fanklubber inkluderede entré til stadion uden merpris for den enkelte fan. I denne uge, hvor sæsonstart lurer kun få dage væk, har flere af vore medlemsklubber fået besked fra fodboldklubberne om, at de ikke længere vil få divisionskort udleveret. De er ikke blevet stillet noget alternativ i udsigt eller på anden måde blevet gjort bekendt med, at der arbejdes på en løsning. Ifølge DFFs oplysninger er det dog planen, at fodboldklubberne fremover vil bytte billetter internt, men om dette kommer til fanklubbernes fordel, meldes der intet om. DFF finder afskaffelsen af divisionskortene uigennemtænkt og undrer os over, at der intet konkret er blevet meldt ud om denne afskaffelse. Vor undren skal især ses i lyset af, at vi af unavngivne kilder har erfaret, at beslutningen om afskaffelsen er truffet i 2010 men først er blevet effektueret nu. Status er dermed, at klubberne ganske kort før sæsonstart har valgt at gennemføre en gennemgribende procedureændring uden på forhånd, at have haft en dialog med fansene og tilsyneladende uden at have tænkt over konsekvenserne af denne pludselige handling. Konsekvenserne vil utvivlsomt blive faldende deltagelse på fanklubbernes udebaneture og dermed ringere fremmøde på udebaneafsnittene. Dette kan få en selvforstærkende effekt, da ringere deltagelse på udebaneturene kan få flere fanklubber til helt at aflyse ture. Det er dog ikke kun fanklubberne – men i høj grad også klubberne selv – der rammes af dette tiltag, idet faldende deltagelse på udebaneturene vil forringe produktet, hvilket vil afspejle sig for klubberne i forbindelse med genforhandling af TV-aftalen. I en tid hvor man taler om årsager til faldende tilskuertal anser DFF dette tiltag for et eklatant selvmål af klubberne. DFF tager på det kraftigste afstand til at klubberne – uden forudgående dialog – fjerner divisionskortene, som de ved har haft stor betydning for deres fanklubber. Vi finder det samtidig stærkt bekymrende, at man ikke har en alternativ løsning på plads om billetbytte. Det er uacceptabelt, at man retter så hårdt et angreb på udebanekulturen i Danmark; en kultur som i forvejen er hårdt plaget af bl.a. skæve spilletidspunkter og lange rejsetider. DFF har derfor i dag kontaktet Divisionsforeningen med henblik på sammen, at finde en løsning der tilgodeser klubber såvel som fans. Post Views: 870

Med blot få dage til sæsonstart har DFF erfaret, at de såkaldte divisionskort bliver afskaffet fra denne sæson. Det er klubberne i fællesskab blevet enige om. Dette tiltag er et stort anslag mod hele den rejsende fankultur og mod det danske fodboldprodukt.

Divisionskort er udstedt af Divisions foreningen og de giver gratis adgang til liga- og divisionskampe landet over. Gennem mange år har danske fodboldklubber udlånt divisionskort til deres respektive fanklubber, som derefter omkostningsfrit har kunnet ombytte disse til billetter. Kortene er blevet brugt i forbindelse med udebanekampe rundt om i landet. Det har for fanklubberne været en væsentlig del af det produkt de tilbyder, at der har været salg af billetter i busserne. Men endnu vigtigere er det, at divisionskortene har været afgørende for fanklubberne i, at kunne tilbyde busture til konkurrencedygtige priser idet turene købt igennem de officielle fanklubber inkluderede entré til stadion uden merpris for den enkelte fan.

I denne uge, hvor sæsonstart lurer kun få dage væk, har flere af vore medlemsklubber fået besked fra fodboldklubberne om, at de ikke længere vil få divisionskort udleveret. De er ikke blevet stillet noget alternativ i udsigt eller på anden måde blevet gjort bekendt med, at der arbejdes på en løsning. Ifølge DFFs oplysninger er det dog planen, at fodboldklubberne fremover vil bytte billetter internt, men om dette kommer til fanklubbernes fordel, meldes der intet om.

DFF finder afskaffelsen af divisionskortene uigennemtænkt og undrer os over, at der intet konkret er blevet meldt ud om denne afskaffelse. Vor undren skal især ses i lyset af, at vi af unavngivne kilder har erfaret, at beslutningen om afskaffelsen er truffet i 2010 men først er blevet effektueret nu.
Status er dermed, at klubberne ganske kort før sæsonstart har valgt at gennemføre en gennemgribende procedureændring uden på forhånd, at have haft en dialog med fansene og tilsyneladende uden at have tænkt over konsekvenserne af denne pludselige handling.

Konsekvenserne vil utvivlsomt blive faldende deltagelse på fanklubbernes udebaneture og dermed ringere fremmøde på udebaneafsnittene. Dette kan få en selvforstærkende effekt, da ringere deltagelse på udebaneturene kan få flere fanklubber til helt at aflyse ture.
Det er dog ikke kun fanklubberne – men i høj grad også klubberne selv – der rammes af dette tiltag, idet faldende deltagelse på udebaneturene vil forringe produktet, hvilket vil afspejle sig for klubberne i forbindelse med genforhandling af TV-aftalen.
I en tid hvor man taler om årsager til faldende tilskuertal anser DFF dette tiltag for et eklatant selvmål af klubberne.

DFF tager på det kraftigste afstand til at klubberne – uden forudgående dialog – fjerner divisionskortene, som de ved har haft stor betydning for deres fanklubber. Vi finder det samtidig stærkt bekymrende, at man ikke har en alternativ løsning på plads om billetbytte. Det er uacceptabelt, at man retter så hårdt et angreb på udebanekulturen i Danmark; en kultur som i forvejen er hårdt plaget af bl.a. skæve spilletidspunkter og lange rejsetider.
DFF har derfor i dag kontaktet Divisionsforeningen med henblik på sammen, at finde en løsning der tilgodeser klubber såvel som fans.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk