Category: Presse

I sidste uge skød Divisionsforeningen, DBU og klubberne gang i en kampagne for at vende tilbage til Superligaordningen og få flere fans på stadion. Danske Fodboldfans var klar med opbakning. Vi havde håbet, at oplysningskampagnen og opmærksomheden var nok til at få politikerne på Christiansborg til at tage affære. Men ak! Indtil videre er der ikke udsigt til en tilbagevenden til Superligaordningen. Derfor skyder Danske Fodboldfans gang i næste del af kampen – og vi har brug for hjælp fra alle jer der elsker fodbold! Fraværet af respons fra beslutningstagerne har stået som en torn i øjet på os. At regeringen og deres støttepartiers beslutning om ikke at tage imod Divisionsforeningen og F.C. Københavns invitation til ved selvsyn at opleve Superligaordningen og blive klogere på, hvordan COVID-19 håndteres ude i den virkelige verden, bliver hos os derfor modtaget som om at politikerne nægter at lade fornuften sejre og lovgive ud fra den bedst mulige viden. Hulu bulu – beslutningstagere hvor er I henne? Når hverken Kulturminister Joy Mogensen, eller Sundhed- og ældreminister Magnus Heunicke, har ønsket at udtale sig i denne sag, så har vi været nødsaget til at få et indblik i Regeringens beslutningsproces fra Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet. Direkte adspurgt om hvorfor Tivoli og øvrige forlystelsesparker kan lukke væsentligt flere ind end det tillades på stadions, svarer ordføreren, at det skyldes at “de har et større areal gæsterne kan boltre sig på”. Det synes vi naturligvis er et yderst godt argument, for under en pandemi som COVID-19 giver det mening at antallet af personer, der kan opholde sig indenfor et givent område er bestemt af området størrelse, for at sikre god afstand mellem personer og derved minimere smitterisikoen. Vi må dog i denne forbindelse minde ordføreren om, at ikke alle stadion har den samme størrelse, derfor anser vi ordførerens argumentation for at stride direkte imod regeringens restriktioner, som netop ikke tager hensyn til de fysiske rammer på et fodboldstadion. Fodboldklubber er altså underlagt den samme begrænsning på 500 tilstedeværende (ikke 500 tilskuere), uanset om de spiller på bane 1 i den lokale serieklub eller på et stadion med flere tusinde pladser. På trods af at de tilstedeværende på stadion ellers har “et større areal de kan boltre sig på…” Ordførerens argumenter for fortsat at hindre klubberne i at afvikle kampe under Superligaordningen bærer i høj grad præg af, at ordføreren ikke har forstået, læst eller set det oplæg og den plan der er fremlagt i Superligaordningen, og som er godkendt af sundhedsmyndighederne. Der nævnes blandt andet adgang til boder, toiletter og indgang som kritiske punkter. Men som det fremgår i den fremlagte plan er disse begrænset til 500 personer (modsat hvad vi eksempelvis ser i forlystelsesparkerne), derudover beskrives det grundig i protokollerne, hvordan disse ‘kritiske punkter’ sikres både med afstand og hyppig rengøring. En plan som Divisionsforeningen har lavet en letforståelig info-film om, som selv politikere burde kunne forstå. Du kan selv se den her. Ideelt set burde vi som en frivillig forening ikke sidde og kunne belære en ordfører om så centrale og basale elementer i den afvikling som Superligaordningen foreslår, en ordning der koster dansk fodbold millioner for hver eneste uge den er suspenderet. Tidligere i dag har Kulturminister, Joy Mogensen, endelig udtalt sig til pressen. Dette er sket i et, kort, skriftligt svar til Ritzau, hvor Kulturministeren skriver at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke flere end 500 tilskuere ind til sportsbegivenheder og risikoen for superspreder begivenheder er for stor. Ligesom Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær, synes Kulturministeren også at være yderst dårligt klædt på til at udtale sig om Superligaordningen såvel som nuværende restriktioner. Da begrænsningen på de 500 inkluderer klubansatte, medier og anden personel til kampafviklingen. Derudover henvises der atter til risikoen for at superspreder begivenheder er for stor. Vi må her antage, at der igen refereres til kampen i Atalanta i februar. En kamp der altså blev afviklet i et andet land og uden de protokoller som er designet ud fra anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder. Hvis bare der var en minister eller anden beslutningstager, der kunne fremlægge de reelle og evidensbaserede argumenter der er for at fortsætte suspenderingen – men de er gået i flyverskjul og har sendt en ordfører og en minister uden den fornødne viden i byen, for at retfærdiggøre, hvad der blot synes at blive en dårligere og dårligere beslutning. At DBU, Divisionsforeningen og klubberne har lagt pres på politikerne har ikke givet det ønskede resultat. Når en klub som F.C. København inviterer politikerne på besøg, så bliver regeringen og dens støttepartier derhjemme. Et massivt pres på de sociale medier har ej heller lokket beslutningstagerne frem i lyset. Det er derfor at vi nu ser det nødvendigt at intensivere kampagnen og få aktiveret landets mange fodboldfans. Til alle fodboldfans – Vi har brug for jeres hjælp! Der er forsøgt med en oplysningskampagne, og enkelte politikere har lyttet, men vi skal have dem alle til at lytte, og vi skal have nogle svar. Vi opfordrer derfor alle fodboldfans til at kontakte deres folkevalgte repræsentanter og afkræve dem svar! Helt konkret ønsker vi svar på følgende spørgsmål: Hvor lavt skal smittetallet være for at Superligaordningen kan genindføres? Hvilke andre tiltag kan/skal fodboldklubberne tage for at Superligaordningen kan genindføres? Hvis arealet er bestemmende for det maksimale antal personer på blandt andet en bar, restaurant og forlystelsespark – hvorfor er det så ikke gældende for et fodboldstadion? Hvilken evidens ligger til grund for vurderingen af at afvikling af fodboldkampe under foreslået model bør klassificeres som potentielle superspreder begivenheder? Bolden er nu os jer, alle danske fodboldfans. Hjælp os med at kontakte de politikere, som er valgt ind i jeres område, og dermed sidder der med jeres mandat! Støtter de op om Superligaordningen, og hvis ikke – så afkræv dem svar på de spørgsmål vi har nævnt ovenfor. “Det er sjældent, at fans vi er enige på tværs af tilhørsforhold og tilgang til stadionoplevelsen Men politikerne er lykkedes med noget, som sjældent sker. De har samlet

Det startede så godt! Danmark gik forrest i en ansvarlig tilbagevenden til en sikker afvikling af fodboldkampe på stadion. Men siden D. 18 september har dansk fodbold nærmest været slået tilbage til start. Grundet en suspendering af Superliga ordningen, på ubestemt tid. Suspenderingen betyder, at klubberne igen er underlagt et max på 500 tilstedeværende (ikke 500 tilskuere) til en kamp, uanset hvad de fysiske rammer ellers tillader og hvilke sundhedstiltag der er iværksat. Superliga ordningen – Den model de danske klubber har lavet – er blevet kopieret rundt om i Europa og sikrer pt at blandt andet tyske fodboldfans atter kan samles – naturligvis inden for de sundhedsmæssige retningslinjer, på stadion. At en model der er udviklet i Danmark kopieres internationalt må og skal ses som et kvalitetsstempel på det arbejde klubberne, Divisionsforeningen og DBU lagde bag, samt det endelige resultat. Et resultat der også afspejles i det faktum, at der ikke er konstateret et eneste smittetilfælde ved de 46 kampe, som blev afviklet under den såkaldte Superliga Ordning. Vi er ikke blinde for, at man fra regeringens og myndighedernes side skæver med bekymring til stigende smittetal. Vi forstår godt, at man tidligere har kigget med bekymring tilbage på Atalanta kampen, som havde stor betydning for smittespredning. Men vi forstår ikke, at man ikke samtidig kigger på hvordan den pågældende kamp blev afviklet tilbage i februar måned, sat i forhold til hvordan vi har afviklet fodboldkampe i Danmark siden genåbningen tilbage i juni måned. Vi tillader os og gentage, der er afviklet 46 kampe under Superliga Ordningen med NUL (!) smittetilfælde. At man har valgt fra politisk side at suspendere denne på ubestemt tid uden udsigt til bedring forekommer for os og resten af fodbold Danmark uforklarligt og ganske uhensigtsmæssigt. Som fans med fast gang på landets fodboldstadions er der naturligvis et personligt ønske om at komme tilbage til fællesskabet på tribunerne, oplevelser med favorit klubben og se de lokale helte. Men udover det personlige ønske er der også en bekymring om, at en fortsættelse af status quo vil ødelægge økonomien bag fodboldklubberne og derved få vidtrækkende konsekvenser for, hvad vi anser som værende langt mere end blot sportsklubber og kulturinstitutioner. Fodboldfans landet over sidder med gru og venter blot på at den første klub falder helt ud over afgrunden. Beslutningstagerne tvinger os til at sidde og vente på at klubber dør. Vi har allerede set fyringer som direkte konsekvens af den seneste nedlukning. Hvor længe skal det fortsætte? ”COVID-19 har på mange måder påvirket vores liv og det er vel de færrest der ikke forstår, at vi ikke agere uafhængigt af omstændighederne vi befinder os i. Det langt færre forstår, er hvorfor regeringen vælger at lukke ned for begivenheder og løsninger, som faktisk viser at de har foretaget de nødvendige forholdsregler”. Udtaler DFF formand, Christian Kokholm Rothmann, og fortsætter ”Fra vores side er der stor tiltro til den model der er udviklet for dansk fodbold og vi bakker 100% op om den. Det er vores opfattelse klubber netop har gjort alt det de sundhedsfaglige har anbefalet. At klubberne fortsat ikke må åbne for flere fans på stadion er derfor utroligt ærgerligt.” Med grundige og sundhedsmæssige forsvarlige protokoller har klubberne, DBU og Divisionsforeningen gået længere og gjort mere end, hvad vi ser i det omkringliggende samfund. Protokoller som er godkendt af politiet og sundhedsmyndighederne. At man fra politisk side ikke anerkender dette store arbejde, fjerner incitament fra andre for at sikre sig bedst muligt imod en mulig smittespredning. For det ændrer tilsyneladende ikke på, om man må afvikle begivenheder eller ej, det kan og må på ingen måde være politikernes ønske. De der har en sundhedsmæssigt forsvarlig plan og beviseligt kan afvikle denne, de burde belønnes med en tilladelse til at afvikle begivenheder under denne plan. Alt andet skaber tvivl om hvorvidt nuværende restriktioner opretholdes ud fra et sundhedsfagligt perspektiv eller et politisk perspektiv. Såfremt politikerne mener, at klubberne skal gøre mere, så forekommer det underligt, at de ikke har informeret herom. Værktøjskassen er på ingen måde tom; hvis det ikke er tilstrækkeligt at afstandskravene overholdes, så kan der eksempelvis suppleres med mundbind. Hvis politikerne og de sundhedsfaglige eksperter kan og vil belyse de områder, de mener ikke er dækket godt nok, så muliggør de en justering af modellen. Hvis de er i tvivl om, hvad Superligaklubberne har gjort og hvad Superliga ordningen indebærer, så har divisionsforeningen lavet en lille explainer, som selv politkere kan forstå. Du kan se den nederst på siden At holde fans, klubber og samfundet væk i uvished skaber intet andet end frustrationer. Det er tid til at beslutningstagerne tager bladet for munden, hvad skal klubberne mere gør for at få flere fans på stadion? Og hvis de fortsat ikke kan sætte en finger på den plan der er lavet. Så ser vi ikke andre muligheder end at tillade planen og få #FlereFansPåStadion. Du kan læse alle udmeldinger fra Danske Fodboldfans om Covid-19 her:En Superliga efter coronavirussen (16. marts 2020)Støt din favoritklub under Covid-19 (18. marts 2020)Giv os fodbolden tilbage! (6. juni 2020)Så ta da ansvar! (29. juni 2020)Fodbold på stadion under en pandemi (15. september 2020)

Det er næppe gået nogens næse forbi, at coronavirussen har vendt op og ned på dagligdagen. Med aflyste kampe og udskudte begivenheder står europæisk klubfodbold overfor en hidtil uset udfordring. Der er ingen der endnu ved, hvornår der skal spilles fodbold igen. Men når bolden atter skal trille, er det for os vigtigt, at det kommer til at ske med tilskuere på tribunen. Ikke alene for at skabe de kulisser, vi alle nyder på landets fodboldstadions, men også for at fodbold igen kan agere det åndehul for samfundet og dets borgere, som i tider som disse, savnes mere end normalt. Vi så ved senest afviklede runde, at kampe uden tilskuere på tribunerne blot fører til, at fans samles andetsteds, hvorvidt dette er udenfor stadions eller på barer for at se kampene. Det er derfor vi henstiller til, at der først spilles fodbold, når relevante eksperter vurderer, at det igen sikkert for folkesundheden, at vi samles i større grupper. Afslutning af sæsonen 2019/2020 Vi ser det som en nødvendighed, at grundspillet afvikles i Superligaen, samt at divisionerne afvikles så holdene i rækkerne som minimum har mødt i alle hold i rækken både på ude- og hjemmebane. Dette skal ske for at sikre den sportslige fairness, samt belønne holdene for indsatsen sæson igennem. Det er derfor, at vi også henstiller til at der kåres en vinder og op-/nedrykkere i de respektive rækker. Som udgangspunkt henstiller vi i DFF altid til at ligakampe afvikles i weekender for at sikre flest mulige har mulighed for at tage til kampene. I lyset af de ekstraordinære tider ser vi det som et løsningsforslag, at kampene afvikles med kortere mellemrum, vel vidende at dette vil betyde flere rejsedage for fans i hverdagen. EM2020 og FSE Summer Network meeting Sommeren 2020 har vi i DFF set frem til i længere tid. Med udsigt til et EM på hjemmebane og muligheden for at invitere fans fra hele Europa til Danmark for at vise, hvordan vi samarbejder med klubber, politi og øvrige relevante parter. I morgen mødes de I UEFA for at diskutere, hvordan de skal forholde sig til coronavirsussen. Det er vores forhåbning, at UEFA vil tage myndighedernes anbefaling til sig og planlægge eventuelle alternativer til afvikling på et andet tidspunkt. Det ultimativt vigtigste er, at sundhedssektoren i de enkelte lande ikke lider unødvendigt til last, fordi der skal spilles en fodbold turnering. Vi så også gerne, at ligaerne i Europa fik mulighed for at afvikle sæsonen på datoer, som ellers er reserveret af UEFA. Vi anser de lokale fodboldrækker for at være grundstenen i europæisk fodbold, derfor desto vigtigere, at disse kan afvikles på en hensigtsmæssig måde i indeværende sæson. Såfremt EM ender med at skulle flyttes, har vi, gennem FSE, meddelt UEFA at vi ser det bedst tænkelige er, at turneringen flyttes 12 måneder. Dette både for at sikre at banerne ikke overbelastes, samt at værtsbyerne får muligvis for at vise sig fra sin bedst mulige side og være vært for en fantastisk fodboldfest. Med hensyn til årets FSE Summer Network meeting i Aarhus afventer vi for nuværende UEFAs udmelding med hensyn til EM samt myndighedernes anbefaling. Vi håber snart at være tilbage for på tribunerne. Men indtil det sker er det blot med at følge myndighedernes og eksperternes anbefaling: Undgå større forsamlinger og vask hænderne grundigt og ofte. Pas godt på hinanden til vi igen ses på tribunerne.

Tidligere i denne uge kom det frem at den sidste runde i denne Superligasæson rykkes fra søndag d. 26 maj til lørdag d. 25, for at tilgodese et eventuelt folketingsvalg. I Danske Fodbold Fans undrer vi os over timingen af denne flytning og manglende involvering. Dansk fodbold har over længere tid investeret meget i at få flere tilskuere til fodboldkampene på de danske stadion. En beslutning om at flytte den sidste runde i landets bedste fodboldrække 27 dage før afholdelse synes dog ikke at harmonere med de øvrige tiltag. Den sidste runde beskrives af Divisionsforeningen som fodboldens store afslutningsfest, det undrer derfor hvorfor man som udgangspunkt placerede denne på en valgdato – som vel kan betegnes som en af demokratiets største festedage. I argumentationen for flytning påstås det at flytning sker med hensyn til fans. Det undrer os, da ingen organiseret fodboldfans synes at have været involveret i beslutningsprocessen. Tidligere i denne sæson oplevede vi at kampen mellem Silkeborg IF og Viborg FF i runde 31 blev flyttet 34 dage før det oprindelige spilletidspunkt. Begrundelsen er her at TV ønsker at transmittere kampen og den derfor er blevet flyttet. Hvorvidt kampene flyttes af den ene eller anden grund fjerner det ikke det underliggende problem i at vi som fans ikke længere kan regne med det planlagte program. For at skal skabe de bedste mulige vilkår for fans og tilskuere så er det væsentligt, at det endelige program kendes så tidligt som muligt og at dette ikke ændres efter offentliggørelse. ”Som passioneret fodboldfan er det ofte et krav at fodbolden prioriteres over andre begivenheder og at disse først fastlægges efter kampprogrammet er offentliggjort. Vi skal allerede forholde os til at fodbold i landets bedste fodboldrække spilles over fire ud af ugens syv dage. At man nu også skal forholde sig til, at kampprogrammet stadig ændres efter offentliggørelse gør det ikke nemmere for den danske fodboldfan at tage på stadion.” udtaler DFFs formand, Christian Kokholm Rothmann. I Danske Fodbold Fans arbejder vi forsat på at kunne sætte vores præg på kampplanlægningen, så fodboldens store afslutningsfest såvel som de øvrige fodboldkampe i landets bedste fodboldrækker kan spilles med flest muligt på tribunerne.

I weekenden d. 25. – 27. januar afholdte vi vores årlige seminar i Odense Congres Center. Under søndagens generalforsamling vedtog vi et mindre navneskifte. Hvor vi tidligere har heddet Danske Fodbold Fanklubber, hedder vi nu Danske Fodbold Fans. Navneskiftet skyldes, at vi ønsker at omfavne alle danske fodboldfans, og ikke kun fanklubberne. Nogle vil nok påpege, at det ikke er grammatisk korrekt, at fodbold og fans er i to ord. Det ved vi. Vi har dog valgt at holde fast i, at vores forkortelse fortsat skal være DFF, så derfor er vores navn altså nu Danske Fodbold Fans. Under generalforsamlingen foretog vi derudover en vedtægtsændring, så vores næstformand ikke længere vælges af generalforsamlingen, men konstitueres af bestyrelsen. Vi skulle til generalforsamlingen tage afsked med vores mangeårige næstformand Helle Fahlgren fra Wild Tigers (FC Nordsjælland) da Helle valgte ikke at genopstille. Derudover tog vi afsked med bestyrelsesmedlem Poul Dudal Madsen fra De Blå Hvide Engle (Fremad Amager). Vi takker Helle og Poul for indsatsen. Nyvalgte til bestyrelsen blev: Sarah Agerklint (Brøndby Support), Lis Hansen (Sifosis) og Diana Larsen (De Stribede – OB) til bestyrelsen for en 2-årig periode og Claus Kejlstrup (Black Wolves – FC Midtjylland) og Miguel Valentine (Hobro Yellow Vikings) som suppleanter for en 1-årig periode. Efter bestyrelsens konstituering er rollerne i bestyrelsen det næste år fordelt på følgende måde: Formand og kontakt til pressen: Christian Kokholm Rothmann (AaB Support Club) Næstformand: David Thorbjørn Møballe Knudsen (AGF Fanclub Aarhus) Sekretær: Lis Hansen (Sifosis) Bestyrelsesmedlem: Sarah Agerklint (Brøndby Support) Bestyrelsesmedlem: Diana Larsen (De Stribede – OB) Bestyrelsessuppleant: Claus Kejlstrup (Black Wolves – FC Midtjylland) Bestyrelsessuppleant: Miguel Valentine (Hobro Yellow Vikings)

en_GBEnglish (UK)