Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Danske Fodboldfans (DFF) afholdes ordinær generalforsamling søndag d. 24. januar kl. 13:00 Af hensyn til Corona restriktioner afholdes generalforsamlingen online. Praktiske oplysninger om hvorledes det vil forløbe vil tilgå medlemmerne inden generalforsamlingens afvikling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (10. januar 2021). Forslag kan sendes til bestyrelsen@fairfans.dk Dagsorden jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens årsberetning Godkendelse af regnskab Fremtidsplaner Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Fremlæggelse af budget Valg: Bestyrelsen 2 suppleanter Intern revisor Intern revisorsuppleant Eventuelt Bestyrelsesmedlemmer på valg Bestyrelsesmedlem for 2 år Lis Hansen                       Genopstiller Diana Larsen                   Genopstiller ikke Sarah Agerklint               Genopstiller Bestyrelsesmedlem for 1 år Katinka Riess                    Stiller op til posten som bestyrelsesmedlem for 2 år Lasse Dyrby                       Genopstiller Intern Revisor Lasse Hjorth                      Genopstiller ikke Intern Revisor Suppleant Kasper Mikkelsen             Ny Kandidat skal findes for at undgå interessekonflikt ift. klubforhold Vedtægtsbestemmelser ang. stemme og taleret Medlemmer med 25-999 medlemmer kan stille med én repræsentant med tale-, forslags- og stemmeret, og kan deltage med yderligere én person, som dog kun har taleret. Medlemmer med 1000-2999 medlemmer kan stille med to repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. Medlemmer med mere end 3000 medlemmer kan stille med tre repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, samt leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal. Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter. Post Views: 552

I henhold til vedtægterne for Danske Fodboldfans (DFF) afholdes ordinær generalforsamling søndag d. 24. januar kl. 13:00

Af hensyn til Corona restriktioner afholdes generalforsamlingen online. Praktiske oplysninger om hvorledes det vil forløbe vil tilgå medlemmerne inden generalforsamlingens afvikling.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (10. januar 2021). Forslag kan sendes til bestyrelsen@fairfans.dk

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fremtidsplaner
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg:
  1. Bestyrelsen
  1. 2 suppleanter
  1. Intern revisor
  1. Intern revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Bestyrelsesmedlem for 2 år

Lis Hansen                       Genopstiller

Diana Larsen                   Genopstiller ikke

Sarah Agerklint               Genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 1 år

Katinka Riess                    Stiller op til posten som bestyrelsesmedlem for 2 år

Lasse Dyrby                       Genopstiller

Intern Revisor

Lasse Hjorth                      Genopstiller ikke

Intern Revisor Suppleant

Kasper Mikkelsen             Ny Kandidat skal findes for at undgå interessekonflikt ift. klubforhold

Vedtægtsbestemmelser ang. stemme og taleret

 • Medlemmer med 25-999 medlemmer kan stille med én repræsentant med tale-, forslags- og stemmeret, og kan deltage med yderligere én person, som dog kun har taleret.
 • Medlemmer med 1000-2999 medlemmer kan stille med to repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret.
 • Medlemmer med mere end 3000 medlemmer kan stille med tre repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret.
 • På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, samt leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater.
 • Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.
 • Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.
 • Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk