Kategori: Det sker i DFF

I sidste uge skød Divisionsforeningen, DBU og klubberne gang i en kampagne for at vende tilbage til Superligaordningen og få flere fans på stadion. Danske Fodboldfans var klar med opbakning. Vi havde håbet, at oplysningskampagnen og opmærksomheden var nok til at få politikerne på Christiansborg til at tage affære. Men ak! Indtil videre er der ikke udsigt til en tilbagevenden til Superligaordningen. Derfor skyder Danske Fodboldfans gang i næste del af kampen – og vi har brug for hjælp fra alle jer der elsker fodbold! Fraværet af respons fra beslutningstagerne har stået som en torn i øjet på os. At regeringen og deres støttepartiers beslutning om ikke at tage imod Divisionsforeningen og F.C. Københavns invitation til ved selvsyn at opleve Superligaordningen og blive klogere på, hvordan COVID-19 håndteres ude i den virkelige verden, bliver hos os derfor modtaget som om at politikerne nægter at lade fornuften sejre og lovgive ud fra den bedst mulige viden. Hulu bulu – beslutningstagere hvor er I henne? Når hverken Kulturminister Joy Mogensen, eller Sundhed- og ældreminister Magnus Heunicke, har ønsket at udtale sig i denne sag, så har vi været nødsaget til at få et indblik i Regeringens beslutningsproces fra Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet. Direkte adspurgt om hvorfor Tivoli og øvrige forlystelsesparker kan lukke væsentligt flere ind end det tillades på stadions, svarer ordføreren, at det skyldes at “de har et større areal gæsterne kan boltre sig på”. Det synes vi naturligvis er et yderst godt argument, for under en pandemi som COVID-19 giver det mening at antallet af personer, der kan opholde sig indenfor et givent område er bestemt af området størrelse, for at sikre god afstand mellem personer og derved minimere smitterisikoen. Vi må dog i denne forbindelse minde ordføreren om, at ikke alle stadion har den samme størrelse, derfor anser vi ordførerens argumentation for at stride direkte imod regeringens restriktioner, som netop ikke tager hensyn til de fysiske rammer på et fodboldstadion. Fodboldklubber er altså underlagt den samme begrænsning på 500 tilstedeværende (ikke 500 tilskuere), uanset om de spiller på bane 1 i den lokale serieklub eller på et stadion med flere tusinde pladser. På trods af at de tilstedeværende på stadion ellers har “et større areal de kan boltre sig på…” Ordførerens argumenter for fortsat at hindre klubberne i at afvikle kampe under Superligaordningen bærer i høj grad præg af, at ordføreren ikke har forstået, læst eller set det oplæg og den plan der er fremlagt i Superligaordningen, og som er godkendt af sundhedsmyndighederne. Der nævnes blandt andet adgang til boder, toiletter og indgang som kritiske punkter. Men som det fremgår i den fremlagte plan er disse begrænset til 500 personer (modsat hvad vi eksempelvis ser i forlystelsesparkerne), derudover beskrives det grundig i protokollerne, hvordan disse ‘kritiske punkter’ sikres både med afstand og hyppig rengøring. En plan som Divisionsforeningen har lavet en letforståelig info-film om, som selv politikere burde kunne forstå. Du kan selv se den her. Ideelt set burde vi som en frivillig forening ikke sidde og kunne belære en ordfører om så centrale og basale elementer i den afvikling som Superligaordningen foreslår, en ordning der koster dansk fodbold millioner for hver eneste uge den er suspenderet. Tidligere i dag har Kulturminister, Joy Mogensen, endelig udtalt sig til pressen. Dette er sket i et, kort, skriftligt svar til Ritzau, hvor Kulturministeren skriver at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke flere end 500 tilskuere ind til sportsbegivenheder og risikoen for superspreder begivenheder er for stor. Ligesom Kultur- og medieordfører, Kasper Sand Kjær, synes Kulturministeren også at være yderst dårligt klædt på til at udtale sig om Superligaordningen såvel som nuværende restriktioner. Da begrænsningen på de 500 inkluderer klubansatte, medier og anden personel til kampafviklingen. Derudover henvises der atter til risikoen for at superspreder begivenheder er for stor. Vi må her antage, at der igen refereres til kampen i Atalanta i februar. En kamp der altså blev afviklet i et andet land og uden de protokoller som er designet ud fra anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder. Hvis bare der var en minister eller anden beslutningstager, der kunne fremlægge de reelle og evidensbaserede argumenter der er for at fortsætte suspenderingen – men de er gået i flyverskjul og har sendt en ordfører og en minister uden den fornødne viden i byen, for at retfærdiggøre, hvad der blot synes at blive en dårligere og dårligere beslutning. At DBU, Divisionsforeningen og klubberne har lagt pres på politikerne har ikke givet det ønskede resultat. Når en klub som F.C. København inviterer politikerne på besøg, så bliver regeringen og dens støttepartier derhjemme. Et massivt pres på de sociale medier har ej heller lokket beslutningstagerne frem i lyset. Det er derfor at vi nu ser det nødvendigt at intensivere kampagnen og få aktiveret landets mange fodboldfans. Til alle fodboldfans – Vi har brug for jeres hjælp! Der er forsøgt med en oplysningskampagne, og enkelte politikere har lyttet, men vi skal have dem alle til at lytte, og vi skal have nogle svar. Vi opfordrer derfor alle fodboldfans til at kontakte deres folkevalgte repræsentanter og afkræve dem svar! Helt konkret ønsker vi svar på følgende spørgsmål: Hvor lavt skal smittetallet være for at Superligaordningen kan genindføres? Hvilke andre tiltag kan/skal fodboldklubberne tage for at Superligaordningen kan genindføres? Hvis arealet er bestemmende for det maksimale antal personer på blandt andet en bar, restaurant og forlystelsespark – hvorfor er det så ikke gældende for et fodboldstadion? Hvilken evidens ligger til grund for vurderingen af at afvikling af fodboldkampe under foreslået model bør klassificeres som potentielle superspreder begivenheder? Bolden er nu os jer, alle danske fodboldfans. Hjælp os med at kontakte de politikere, som er valgt ind i jeres område, og dermed sidder der med jeres mandat! Støtter de op om Superligaordningen, og hvis ikke – så afkræv dem svar på de spørgsmål vi har nævnt ovenfor. “Det er sjældent, at fans vi er enige på tværs af tilhørsforhold og tilgang til stadionoplevelsen Men politikerne er lykkedes med noget, som sjældent sker. De har samlet

Det startede så godt! Danmark gik forrest i en ansvarlig tilbagevenden til en sikker afvikling af fodboldkampe på stadion. Men siden D. 18 september har dansk fodbold nærmest været slået tilbage til start. Grundet en suspendering af Superliga ordningen, på ubestemt tid. Suspenderingen betyder, at klubberne igen er underlagt et max på 500 tilstedeværende (ikke 500 tilskuere) til en kamp, uanset hvad de fysiske rammer ellers tillader og hvilke sundhedstiltag der er iværksat. Superliga ordningen – Den model de danske klubber har lavet – er blevet kopieret rundt om i Europa og sikrer pt at blandt andet tyske fodboldfans atter kan samles – naturligvis inden for de sundhedsmæssige retningslinjer, på stadion. At en model der er udviklet i Danmark kopieres internationalt må og skal ses som et kvalitetsstempel på det arbejde klubberne, Divisionsforeningen og DBU lagde bag, samt det endelige resultat. Et resultat der også afspejles i det faktum, at der ikke er konstateret et eneste smittetilfælde ved de 46 kampe, som blev afviklet under den såkaldte Superliga Ordning. Vi er ikke blinde for, at man fra regeringens og myndighedernes side skæver med bekymring til stigende smittetal. Vi forstår godt, at man tidligere har kigget med bekymring tilbage på Atalanta kampen, som havde stor betydning for smittespredning. Men vi forstår ikke, at man ikke samtidig kigger på hvordan den pågældende kamp blev afviklet tilbage i februar måned, sat i forhold til hvordan vi har afviklet fodboldkampe i Danmark siden genåbningen tilbage i juni måned. Vi tillader os og gentage, der er afviklet 46 kampe under Superliga Ordningen med NUL (!) smittetilfælde. At man har valgt fra politisk side at suspendere denne på ubestemt tid uden udsigt til bedring forekommer for os og resten af fodbold Danmark uforklarligt og ganske uhensigtsmæssigt. Som fans med fast gang på landets fodboldstadions er der naturligvis et personligt ønske om at komme tilbage til fællesskabet på tribunerne, oplevelser med favorit klubben og se de lokale helte. Men udover det personlige ønske er der også en bekymring om, at en fortsættelse af status quo vil ødelægge økonomien bag fodboldklubberne og derved få vidtrækkende konsekvenser for, hvad vi anser som værende langt mere end blot sportsklubber og kulturinstitutioner. Fodboldfans landet over sidder med gru og venter blot på at den første klub falder helt ud over afgrunden. Beslutningstagerne tvinger os til at sidde og vente på at klubber dør. Vi har allerede set fyringer som direkte konsekvens af den seneste nedlukning. Hvor længe skal det fortsætte? ”COVID-19 har på mange måder påvirket vores liv og det er vel de færrest der ikke forstår, at vi ikke agere uafhængigt af omstændighederne vi befinder os i. Det langt færre forstår, er hvorfor regeringen vælger at lukke ned for begivenheder og løsninger, som faktisk viser at de har foretaget de nødvendige forholdsregler”. Udtaler DFF formand, Christian Kokholm Rothmann, og fortsætter ”Fra vores side er der stor tiltro til den model der er udviklet for dansk fodbold og vi bakker 100% op om den. Det er vores opfattelse klubber netop har gjort alt det de sundhedsfaglige har anbefalet. At klubberne fortsat ikke må åbne for flere fans på stadion er derfor utroligt ærgerligt.” Med grundige og sundhedsmæssige forsvarlige protokoller har klubberne, DBU og Divisionsforeningen gået længere og gjort mere end, hvad vi ser i det omkringliggende samfund. Protokoller som er godkendt af politiet og sundhedsmyndighederne. At man fra politisk side ikke anerkender dette store arbejde, fjerner incitament fra andre for at sikre sig bedst muligt imod en mulig smittespredning. For det ændrer tilsyneladende ikke på, om man må afvikle begivenheder eller ej, det kan og må på ingen måde være politikernes ønske. De der har en sundhedsmæssigt forsvarlig plan og beviseligt kan afvikle denne, de burde belønnes med en tilladelse til at afvikle begivenheder under denne plan. Alt andet skaber tvivl om hvorvidt nuværende restriktioner opretholdes ud fra et sundhedsfagligt perspektiv eller et politisk perspektiv. Såfremt politikerne mener, at klubberne skal gøre mere, så forekommer det underligt, at de ikke har informeret herom. Værktøjskassen er på ingen måde tom; hvis det ikke er tilstrækkeligt at afstandskravene overholdes, så kan der eksempelvis suppleres med mundbind. Hvis politikerne og de sundhedsfaglige eksperter kan og vil belyse de områder, de mener ikke er dækket godt nok, så muliggør de en justering af modellen. Hvis de er i tvivl om, hvad Superligaklubberne har gjort og hvad Superliga ordningen indebærer, så har divisionsforeningen lavet en lille explainer, som selv politkere kan forstå. Du kan se den nederst på siden At holde fans, klubber og samfundet væk i uvished skaber intet andet end frustrationer. Det er tid til at beslutningstagerne tager bladet for munden, hvad skal klubberne mere gør for at få flere fans på stadion? Og hvis de fortsat ikke kan sætte en finger på den plan der er lavet. Så ser vi ikke andre muligheder end at tillade planen og få #FlereFansPåStadion. Du kan læse alle udmeldinger fra Danske Fodboldfans om Covid-19 her:En Superliga efter coronavirussen (16. marts 2020)Støt din favoritklub under Covid-19 (18. marts 2020)Giv os fodbolden tilbage! (6. juni 2020)Så ta da ansvar! (29. juni 2020)Fodbold på stadion under en pandemi (15. september 2020)

Flere fans tilbage på tribunerne Efter 3 måneder uden fodbold fik vi endelig afviklet kampe igen i slutningen af maj, men på trods af mange forskellige forsøg på at bringe fans med ind til kampen med Zoom tribuner, papfigurer og dåselyd i TV, så kan de fleste af os nok blive enige om, at det bare ikke er det samme, som at være på stadion, eller se en kamp, hvor lydbilledet ikke stammer fra en klippevogn men fra tribunerne og oprigtige reaktioner og følelser, der reflekterer kampen. Det var selvfølgelig med stor glæde, at vi så, at tilskuere til landets Superliga kampe nu bliver muligt som led i næste fase i genåbningen af landet. Umiddelbart lægges der op til 500 tilskuere på stadion, et tal der vil være gældende på tværs af de faciliteter de forskellige klubber har. På landets mindste Superliga stadions ville hver fan have 20 pladser for sig selv, på landets største vil der være 76 sæder pr fan. Kigger vi på den foreslåede genåbning af stadions, vil vi altså forsat være langt mere adskilt end andre steder i samfundet. Grænse på 500 er en hån  Flere klubber har siden forslagets offentliggørelse påpeget, at en åbning på 500 fans vil sætte dem i en situation, hvor det ikke kan betale sig at åbne, da det vil skade mere end det vil gavne. Dette både i form af de omkostninger klubberne påføres for at kunne gennemføre en sikker genåbning, tab af hjælpepakker uden udsigt til den indtægt der skal til for at få det til at løbe rundt, men også i form af de negative konsekvenser der vil være for mange klubber i at vælge hvem der så må komme ind. Er det sponsorer, er det sæsonkortholdere? De danske stadiondesigns er lavet med udgangspunkt i at sikre adskillelse mellem tilskuere fra forskellige sektioner, samt sikre et godt flow af tilskuere til og fra kampen. Dette design, som ofte er lavet ud fra et sikkerhedperspektiv, tilbyder derfor en fordelagtig løsning til at kunne adskille større menneskemængder end vi ser muligt i øvrige bygninger i Danmark. Godt forslag til en plan for flere tilskuere på stadion  FCK har foreslået en model, hvor forskellige sektioner af stadions behandles som forskellige sale. Som det fremgår, behandles disse sale som lukkede enheder med adgang til egen indgang, boder og toiletter. Opdelingen vil ligeledes sikre, at tilskuere ikke blandes med tilskuere fra andre sale. Sammenholdt med muligheden for forskellige ankomstruter og ankomsttider ser vi, i DFF, dette som en god løsning som vil være i tråd med de sundhedsfaglige guidelines, såvel som sikre at klubberne ikke lider økonomisk overlast af en genåbning. Læs mere of FCKs model: https://www.fck.dk/nyhed/plan-tilskuere-i-telia-parken FCKs løsning kan efter vores vurdering og kendskab til stadions mere eller mindre overføres direkte til landets øvrige stadions, hvor den maksimale kapacitet vil være begrænset af faciliteterne på det givne stadion. Fodbold som superspredere?  Fodboldkampe har hidtil være klassificeret som superspredere, og vi har fuld forståelse for, at fodbolden ikke var blandt de første til at åbne. Vi ved også, at især to kampe er blevet kædet sammen med større udbrud og spredning af Covid-19. Men det er også værd at huske, at de kampe blev afviklet under andre forhold end de der nu foreslås med hygiejne, forholdsregler, adskillelse mm. Ligesom vi alle er blevet mere bevidste om sygdommen. Modsat mange fordomme så er vi fodboldfans en del af samfundet, og vi er i stand til at overholde myndighedernes råd og anbefalinger for at undgå spredning af sygdom. Ved at købe billet før kampene, aktivt melde at man deltager, vil det være muligt at opsøge smittekæder, samt informere om potentiel smitterisiko, hvis det viser sig at en person der har være i den pågældende sal testes positiv. Vi håber at politikerne vil tage FCKs plan med til forhandlingsbordet og basere deres beslutning på faglige og logiske betragtninger med tanke på de faktiske faciliteter. Og ikke alene efter en generel grænse for kulturbegivenheder.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at coronavirussen har vendt op og ned på dagligdagen. Med aflyste kampe og udskudte begivenheder står europæisk klubfodbold overfor en hidtil uset udfordring. Der er ingen der endnu ved, hvornår der skal spilles fodbold igen. Men når bolden atter skal trille, er det for os vigtigt, at det kommer til at ske med tilskuere på tribunen. Ikke alene for at skabe de kulisser, vi alle nyder på landets fodboldstadions, men også for at fodbold igen kan agere det åndehul for samfundet og dets borgere, som i tider som disse, savnes mere end normalt. Vi så ved senest afviklede runde, at kampe uden tilskuere på tribunerne blot fører til, at fans samles andetsteds, hvorvidt dette er udenfor stadions eller på barer for at se kampene. Det er derfor vi henstiller til, at der først spilles fodbold, når relevante eksperter vurderer, at det igen sikkert for folkesundheden, at vi samles i større grupper. Afslutning af sæsonen 2019/2020 Vi ser det som en nødvendighed, at grundspillet afvikles i Superligaen, samt at divisionerne afvikles så holdene i rækkerne som minimum har mødt i alle hold i rækken både på ude- og hjemmebane. Dette skal ske for at sikre den sportslige fairness, samt belønne holdene for indsatsen sæson igennem. Det er derfor, at vi også henstiller til at der kåres en vinder og op-/nedrykkere i de respektive rækker. Som udgangspunkt henstiller vi i DFF altid til at ligakampe afvikles i weekender for at sikre flest mulige har mulighed for at tage til kampene. I lyset af de ekstraordinære tider ser vi det som et løsningsforslag, at kampene afvikles med kortere mellemrum, vel vidende at dette vil betyde flere rejsedage for fans i hverdagen. EM2020 og FSE Summer Network meeting Sommeren 2020 har vi i DFF set frem til i længere tid. Med udsigt til et EM på hjemmebane og muligheden for at invitere fans fra hele Europa til Danmark for at vise, hvordan vi samarbejder med klubber, politi og øvrige relevante parter. I morgen mødes de I UEFA for at diskutere, hvordan de skal forholde sig til coronavirsussen. Det er vores forhåbning, at UEFA vil tage myndighedernes anbefaling til sig og planlægge eventuelle alternativer til afvikling på et andet tidspunkt. Det ultimativt vigtigste er, at sundhedssektoren i de enkelte lande ikke lider unødvendigt til last, fordi der skal spilles en fodbold turnering. Vi så også gerne, at ligaerne i Europa fik mulighed for at afvikle sæsonen på datoer, som ellers er reserveret af UEFA. Vi anser de lokale fodboldrækker for at være grundstenen i europæisk fodbold, derfor desto vigtigere, at disse kan afvikles på en hensigtsmæssig måde i indeværende sæson. Såfremt EM ender med at skulle flyttes, har vi, gennem FSE, meddelt UEFA at vi ser det bedst tænkelige er, at turneringen flyttes 12 måneder. Dette både for at sikre at banerne ikke overbelastes, samt at værtsbyerne får muligvis for at vise sig fra sin bedst mulige side og være vært for en fantastisk fodboldfest. Med hensyn til årets FSE Summer Network meeting i Aarhus afventer vi for nuværende UEFAs udmelding med hensyn til EM samt myndighedernes anbefaling. Vi håber snart at være tilbage for på tribunerne. Men indtil det sker er det blot med at følge myndighedernes og eksperternes anbefaling: Undgå større forsamlinger og vask hænderne grundigt og ofte. Pas godt på hinanden til vi igen ses på tribunerne.

Danske Fodboldfans arbejder for at forbedre forholdene for de fans der hver weekend rejser landet rundt for at støtte deres hold. For 2. år i træk har vi gennemført en undersøgelse af forholdene, og er nu endelig klar med resultaterne De danske fodboldfans fra Superliga til 1. og 2. division er blevet bedt om at anmelde kampene på udebane i løbet af sæsonen 18/19, og tage stilling til informationer op til kampen, til ankomstoplevelsen og vurdere faciliteterne til stadion, ligesom de er blevet opfordret til at komme med forslag til forbedringer på de individuelle stadions. I alt har 2274 danske fodboldfans udfyldt spørgeskemaet i løbet af året. Resultaterne fra spørgeskemaerne bliver samlet til individuelle rapporter, som DFF sender til Divisionsforeningen og klubberne, så de kan se, hvordan de scorer, og hvor de kan gøre det bedre i den kommende sæson. Målepunkterne følger til dels de initiativerne i Udebanepakken. DFF modtog en lang række feedback efter resultaterne for det første år blev offentliggjort, og vi har taget mange af dem til os. Vi har bl.a. kraftigt reduceret antallet af spørgsmål og dermed hvor lang tid det tager at besvare spørgeskemaet, så vi nu er nede på ca. 3 minutter. Et af de øvrige punkter var sikring af, at deltagerne rent faktisk havde været til kampen de anmeldte. Da vi desværre ikke har et korps af frivillige, som kan være til stede til alle kampe, valgte vi istedet at tilføje et tjek spørgsmål; dato for kampen og kampens resultat. Alle besvarelser er kontrolleret i forhold til om kampdato og resultat stemmer overens med den reelle kampdato og resultat. Besvarelser der afviger er blevet fjernet fra undersøgelsen. I alt er der fjernet 106 besvarelser fra kampen. Til vores årlige seminar blev de bedste og værste udebanestadions kåret. Kåringerne sker for hver række, da det ikke er fair at kåre dem på tværs af rækkerne. Alle scores er på en skala fra 1 – 7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste. Se gennemsnittene for alle tre rækker her Bedst og Værst i Superligaen I Superligaen kårer vi bedst og værst på to punkter, den samlede oplevelse og det meget omdiskuterede net. Superligagennemsnittet for den samlede oplevelse ligger på 4,5 og der er altså plads til forbedring hos alle klubber. 9 klubber ligger over den gennemsnitlige score, og 5 klubber under gennemsnittet. Bedste samlede oplevelse tilfalder i år SønderJyske med en score på 5,3, mens oprykkeren Vendsyssel FF sidste år måtte tage til takke med en score på 3,5. Hvis vi dykker ned i de enkelte punkter er det især information, adgangsforhold, kontrollørerne og afsnittet som helhed, der trækker ned for Vendsyssel. For SønderJyskE er det i høj grad deres nye afsnit og de forbedre forhold i forhold til tidligere, som har smittet positivt af. Samlede oplevelse i Superligaen fordelt på klubber Klub Samlede oplevelse SønderjyskE 5,3 Hobro IK 5,2 OB 4,9 AC Horsens 4,9 Randers FC 4,9 FC Nordsjælland 4,8 Vejle Boldklub 4,7 FC Midtjylland 4,6 Esbjerg fB 4,6 Brøndby IF 4,6 AaB 4,3 AGF 3,9 F.C. København 3,6 Vendsyssel FF 3,5 *Uden Derby Bedste og Værste Net i Superligaen Nettene foran udebaneafsnittene har været meget omdiskuterede, og her er meget stor forskel på kvaliteten af dem. Det er et af de punkter, hvor det fortsat er vigtigt for DFF at der i højere grad kommer en ensretning og skærpede regler, så det medfører mindst mulig gene for de tilrejsende fans. Gennemsnits vurderingen af nettet foran udebaneafsnittet i foregående sæson ligger på 4,0. Kun 6 klubber har en højere score en 4,0 med 6 klubber under. Esbjerg rammer præcis 4, mens AGF med deres løbebane og dermed intet net ikke tæller med i denne optælling. Igen vinder SønderjyskE for det bedste net med en score på 5,2 med Hobro lige i hælende med en score på 5,1. FC Nordsjælland må for andet år i træk se sig hensat til en sidste plads med en score på 2,0. Næstdårligste net er Randers FC. Vurdering af nettene foran udebaneafsnittet i Superligaen fordelt på klubberne Klub Net AGF* – SønderjyskE 5,2 Hobro IK 5,1 FC Midtjylland 4,5 OB 4,4 Vejle Boldklub 4,4 Vendsyssel FF 4,2 Esbjerg fB 4,0 AaB 3,8 Brøndby IF 3,8 F.C. København 3,8 AC Horsens 3,6 Randers FC 3,1 FC Nordsjælland 2,0 *Har ikke noget net Derby og A11 Derbykampene mellem FC. København og Brøndby lever deres helt eget liv, og har deres helt eget setup. Tribunerne er fyldte, kampene rangeres som høj risiko, og klubberne har internt et særligt setup. Der valgte vi allerede sidste år, at trække tal ud særskilt for disse kampe, så vi bedre kunne vurdere, hvilken betydning Derby har på besvarelserne. For FC. København og Parken gav det en indikation på, at Derby generelt gav bedre resultaterne end de øvrige. I sæsonen 18/19 var der flere hold end blot Brøndby som blev flyttet over på D-tribunen. Derfor har vi denne gang valgt også at separere disse ud, for bedre at kunne evaluere de forskellige afsnit i Parken og typer af kampen. Vurdering af Parken – FC København med og uden derbykampene FC København Alle Kampe  Kun Derby  Uden Derby A11 D-tribune Spilletidspunkt 4,8 6,1 4,7 4,7 4,9 Information 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 Adgangsforhold 4 3 4,1 4 4,1 Afsnittets placering 3,5 5,4 3,3 3,3 3,8 Udsyn til banen 3,7 5,2 3,6 3,5 3,9 Kvaliteten af nettet 3,8 4,1 3,8 3,9 3,7 Kontrollørernes tilstedeværelse og hjælpsomhed 4,9 4,1 5 4,9 5,0, Dialog med kontrollørerne 4,9 4,9 4,9 5 4,9 Bodpersonalet i deres servering 4,7 3,8 4,7 4,8 4,5 Udvalg i boderne 4,6 3,5 4,7 4,8 4,4 Kø ved Boderne 4,4 3,4 4,4 4,6 4,1 Helhed afsnittet og personalet 4 3,6 4 4 4 Samlede oplevelse 3,6 3,2 3,6 3,6 3,5 Vurdering af Brøndby Stadion med og uden derbykampene Brøndby Alle kampe Kun Derby Uden Derby Spilletidspunkt 4,7 2,4 4,9 Information 4,7 4,6 4,7 Adgangsforhold 4,4 2,3 4,7 Afsnittets placering 4,6 2,1 4,9 Udsyn til banen 4 2,4 4,2 Kvaliteten af nettet 3,7 3 3,8 Kontrollørernes tilstedeværelse

Hver eneste sommer mødes fodboldfans fra hele Europa for diskutere presserende emner. Emnerne der diskuteres spænder bredt ligefra fra billetpriser til stadionfaciliteter. De årlige møder afholdes forskellige steder hvert år og giver værten muligheden for at sætte fokus på succeser og forbedringsmuligheder. Vi er i DFF glade for at høre, at vores medlemmer AGF Fanclub Aarhus er blevet tildelt værtsskabet for Football Supporters Europes Summer Network Meeting 2020. Fra DFF’s side har vi bakket op om ansøgningen, og vi vil i fællesskab med AGF Fanclub Aarhus gøre vores til, at det bliver et udbytterigt Summer Network Meeting for fodboldfans fra hele Europa. Netværksmødet finder sted d. 23 juli til d. 26 juli 2020 i Aarhus. Ønsker man at vide mere kan man læse på Football Supporters Europes hjemmeside.

da_DKDansk